Nukopijuota
Koncertų ir renginių ciklas Jono Meko muzikinė aplinka
2022-10-25
Text in English below
Koncertų ir renginių ciklas Jono Meko muzikinė aplinka, kurį organizuoja Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, vyks lapkričio 9–12 dienomis ir yra skirtas dar mažai tyrinėtiems kino kūrėjo, rašytojo ir vieno svarbiausių išeivijos menininkų Jono Meko asmenybės muzikalumui ir su muzika susijusiems kontekstams atskleisti. Projekto inspiracija tapo 2019 metais projekto kuratoriaus Edvardo Šumilos tekstas, išspausdintas Lithuanian Music Link žurnale pavadinimu „Niujorko scenos ir aidai iš Lietuvos: Jono Meko muzikinė aplinka“, kuriame apžvelgiamas menininko kūrybos muzikalumas, jo ryšiai su Niujorko avangardo, eksperimentinės muzikos, roko ir džiazo atlikėjais, dalijamasi draugų įžvalgomis.
Per keturias renginių dienas lankytojai turės galimybę susipažinti su Lietuvoje neeksponuota Jono Meko garsine instaliacija Petrarkai, vaikščiojusiam Provanso kalvomis (To Petrarca Who Walked Over the Hills of Provence, 2003). Galėsime pasiklausyti keturių koncertų, savaip susijusių su muzikine Jono Meko aplinka arba įkvėptų jo kūrybos.
LAPKRIČIO 9 D., TREČIADIENIS
18 val. Garsinė Jono Meko instaliacija Pertrakai, vaikščiojusiam Provanso kalvomis (veiks iki gruodžio 10 d.) ir Rolando Andrijausko fotografijų serijos Susitiksim Antologijoj paroda (veiks iki gruodžio 10 d.)
19 val. Jono Meko filmų „Viljamsburgas, Bruklinas“ (2002), „Keliaudamas į Fudži kalną mačiau…“ (1995) ir „Kasis“ (1966) peržiūra.
Gyvai muziką atliks Kristupas Gikas ir Simonas Nekrošius
Įėjimas nemokamas
LAPKRIČIO 10 D., KETVIRTADIENIS
17 val. Jono Meko filmo Kelionės dainos (Travel Songs) peržiūra
Filmui akompanuos Eugenijus Varkalis
Bilieto kaina 1-3 eur, bilietus galima įsigyti muziejaus kasoje
18 val. diskusija Muzikinė Jono Meko aplinka
Dalyvauja Sebastian Mekas, Eugenijus Varkalis, Dalius Naujokaitis, moderuoja Juta Liutkevičiūtė
Įėjimas nemokamas
19.30 val. koncertas
Dalyvauja Dalius Naujokaitis, Paulius Vaškas, Arminas Bižys, Eugenijus Varkalis
Bilieto kaina 6-8 eurai, bilietus galima įsigyti muziejaus kasoje arba bilietai.lt
LAPKRIČIO 11 D., PENKTADIENIS
19 val. ansamblio Apartment House koncertas Jono Meko įkvėptų lietuvių kompozitorių kūryba
Programoje Juliaus Juzeliūno, Broniaus Kutavičiaus, Mindaugo Urbaičio, Ritos Mačiliūnaitės, Dominyko Digimo kūriniai
Dalyvauja Anton Lukoszevieze, Gordon MacKay, Mira Benjamin, Bridget Carey, Karolina Ramonė, Kristupas Gikas, Medeinė Mickevičiūtė
Bilieto kaina 6-8 eurai, bilietus galima įsigyti muziejaus kasoje arba bilietai.lt
LAPKRIČIO 12 D., ŠEŠTADIENIS
19 val. ansamblio Apartment House koncertas Niujorko avangardas ir muzikinė aplinka
Programoje Žibuoklės Martinaitytės, Ramūno Motiekaičio kūrinių premjeros bei John Cage, Yoko Ono, Albert M. Fine, Jurgio Mačiūno, Julius Eastman kūriniai.
Dalyvauja Anton Lukoszevieze, Gordon MacKay, Mira Benjamin, Bridget Carey
Bilieto kaina 6-8 eurai, bilietus galima įsigyti muziejaus kasoje arba bilietai.lt
_____________

Jonas Mekas Musical Milieu – a series of concerts of events, organized by the Lithuanian Museum of Theatre, Music, and Film will take place between the 9th and 12th of November. The series delves into little-explored musicality and musical contexts of the late filmmaker, writer, and one of the most important Lithuanian émigré artists Jonas Mekas.

It was inspired by a text written in 2019 by the curator of the project Edvardas Šumila, published in the Lithuanian Music Link journal titled “New York Scenes and Echoes from Lithuania: Jonas Mekas’ Musical Milieu,” overviewing the musicality of Jonas Mekas, and his connections with the New York avant-garde, experimental, and rock music practitioners, and sharing the insights of his friends.

Throughout the four days of events, the visitors will have a chance to experience Jonas Mekas’ sound installation To Petrarca, Who Walked Over the Hills of Provence (2003), which has been never exhibited in Lithuania before.

The four concerts in the series will delve into different aspects of Jonas Mekas and his musical milieu and pieces inspired by his creative work.

NOVEMBER 9, WEDNESDAY
6 pm – The opening of Jonas Mekas’ sound installation To Petrarca, Who Walked Over the Hills of Provence (open through December 10)
Free entrance

An exhibition of Roland Andrijauskas photography series See You at Anthology (open through December 10)
Free entrance

7 pm Screening of Jonas Mekas’ films: Cassis (1966), On My Way to Fujiyama I Saw… (1995), and Williamsburg, Brooklyn (2002)
Live music by Kristupas Gikas and Simonas Nekrošius

Free entrance

NOVEMBER 10, THURSDAY

5 pm Screening: Jonas Mekas “Travel Songs“ (2003)

Live accompaniment by Auguste Varkalis (piano)
Tickets: 1-3 EUR, available at the box office of the museum.

6 pm Discussion: Jonas Mekas Musical Milieu
Participants: Sebastian Mekas, Eugenijus Varkalis, Dalius Naujokaitis-Naujo. Moderated by Juta Liutkevičiūtė
Free entrance7.30 pm Concert. Participants: Dalius Naujokaitis, Paulius Vaškas, Arminas Bižys, Auguste Varkalis.
Tickets 6-8 EUR, available at the box office of the museum, or through bilietai.lt

NOVEMBER 11, FRIDAY

 7 pm Apartment House ensemble: Lithuanian Music Inspired by Jonas Mekas.

Program includes pieces by Julius Juzeliūnas, Bronius Kutavičius, Mindaugas Urbaitis, Rita Mačiliūnaitė, Dominykas Digimas.
Performers: Anton Lukoszevieze, Gordon MacKay, Mira Benjamin, Bridget Carey, Karolina Ramonė, Kristupas Gikas, Medeinė Mickevičiūtė.
Tickets 6-8 EUR, available at the box office of the museum, or through bilietai.lt

NOVEMBER 12, SATURDAY
7 PM Apartment House ensemble: New York Avant-garde and Musical Milieu

Program includes new pieces by Žibuoklė Martinaitytė and Ramūnas Motiekaitis and pieces by John Cage, Yoko Ono, Ablert M. Fine, Jurgis Mačiūnas, and Julius Eastman.
Performers: Anton Lukoszevieze, Gordon MacKay, Mira Benjamin, Bridget Carey
Tickets 6-8 EUR, available at the box office of the museum, or through bilietai.lt