Nukopijuota
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus negyvenamų patalpų nuomos konkursas
2022-12-22
 1. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, juridinio asmens kodas 291682630, adresas: Vilniaus g. 41, Vilnius (toliau – Muziejus arba nuomotojas) vykdo negyvenamų patalpų nuomos konkursą viešojo konkurso būdu (toliau – konkursas). Konkurso procedūras vykdo Muziejaus negyvenamų patalpų nuomos komisija (toliau – komisija).
 2. Nuomos objektas – Lietuvos Respublikos valstybei nuosavybės teise priklausančios šiuo metu Muziejaus patikėjimo teise valdomos 204,52 kv.m bendrojo ploto negyvenamosios rūsio patalpos, esančios adresu: Vilniaus g. 41, Vilniuje (pastato – muziejus, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 1094-0442-6016, archyvinės bylos Nr.11600, pažymėjimas plane 1C2p, pastato bendras plotas – 2 669,61 kv. m, pagrindinė naudojimo paskirtis – kultūros, nuomotinos patalpos plane pažymėtos indeksais R.24 (8,63 kv. m), R.26 (31,64 kv. m), R.28 (27,53 kv. m), R.29 (5,96 kv. m), R.30 (27,65 kv. m), R.31 (22,36 kv. m), R.32 (16,01 kv. m), R.33 (28,00 kv. m), R.34 (26,73 kv. m), R.35 (3,02 kv. m), R.36 (2,81 kv. m), R.37 (1,69 kv. m), R.38 (1,90 kv. m), R.39 (0,59 kv. m), išnuomojamos kavinės įrengimui. Patalpos atskirai nenuomojamos. Pasiūlymas teikiamas visam nuomojamam plotui.
 3. Nuomojamų patalpų paskirtis – maitinimo paslaugoms teikti (patalpose negalima su Muziejaus, kaip kultūros įstaigos, statusu nesuderinama veikla, pvz.: striptizo klubas, naktinis klubas, lošimų namai ir kt.). Nuomojamose patalpose per įvairius Muziejaus organizuojamus renginius turės būti suteikta galimybė maitintis Muziejaus darbuotojams ir svečiams. Muziejui turės būti sudarytos sąlygos (galimybė) nuomojamose patalpose reklamuoti Muziejų, jo veiklas.
 4. Pradinis nuompinigių dydis – 11,00 (vienuolika) Eur/kv. m. be PVM per mėn. (PVM netaikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 31 str. 2 d.). Kiekvienais metais (t. y. naujų kalendorinių metų sausio mėnesio pirmąją darbo dieną, pasibaigus einamiesiems metams) bus atliekama kainos indeksacija (pagal LR Statistikos departamento pateikiamus infliacijos rodiklius).
 5. Nuomininkas mokės nuompinigius kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos (jeigu tai ne darbo diena, – iki kitos po jos einančios darbo dienos). Sąskaitą faktūrą už nuomą Muziejus išrašo iki einamojo mėnesio 5 dienos. Nuompinigių ir kitų mokėtinų sumų mokėjimo tvarka detalizuota nuomos sutartyje (konkurso sąlygų priedas Nr. 1).
 6. Nuomininkas, per nuomos sutartyje nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti Muziejui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
 7. Nuomos terminas – 10 metų (skaičiuojama nuo turto perdavimo-priėmimo dienos). Turto perdavimo ir priėmimo terminas – per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo.
 8. Konkurso dalyviai registruojami adresu: Vilniaus g. 41, Vilnius, 205 kab. Konkurso dalyvius registruoja referentė Inga Purvinskienė laikotarpiu nuo 2023-01-09 iki 2023-01-20 (registracija vykdoma darbo dienomis nuo 9 val. 00 min. iki 11 val. 00 min. ir nuo 13 val. 30 min. iki 16 val. 30 min.; paštu pateikiami dokumentai Muziejui turi būti pašte išsiųsti vėliausiai 2023-01-18 dieną).
 9. Konkurso dalyvio pradinio įnašo dydis – 3 mėnesių pradinio turto nuompinigių dydžio suma (PVM netaikomas). Pradinis įnašas turi būti sumokėtas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu. Pradinį įnašą konkurso dalyvis sumoka pavedimu į Muziejaus atsiskaitomąją sąskaitą LT327044060000908897 AB SEB banke. Atliekant pavedimą mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti „Turto nuomos konkursui (Vilniaus g. 41, Vilnius)“.
 10. Turto apžiūros sąlygos. Už turto apžiūrą atsakingas Ūkio skyriaus vedėjas Audrius Janulevičius, mob. tel. 8 65255851 el. p. adresas: janulevicius@ltmkm.lt Turto apžiūra vyks laikotarpiu nuo 2022-12-27 iki 2023-01-06 nuo 9 val. 00 min. iki 11 val. 30 min. (turto apžiūra gali vykti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki konkurso dalyvių registravimo pradžios). Pastaba. Pasibaigus apžiūros laikui apžiūra nebus vykdoma.
 11. Komisijos posėdis, kurio metu bus susipažįstama su pateiktomis konkursui paraiškomis vyks 2023-01-23 d., 11 00 min. adresu: Vilniaus g. 41, Vilnius.

Konkurso sąlygos: LTMKM negyvenamų patalpų nuomos konkurso sąlygos