Nukopijuota
Vilniaus muzikinio ir teatrinio gyvenimo atspindžiai iš Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkinių. XIX a. II pusė
  • Nuo 2022-07-01
  • Iki 2022-10-09
  • Jašiūnų dvaro sodybos rūmuose

Toliau keliaujame su savo parodomis po Lietuvą ir Lietuvos dvarus. Jau kuris laikas mūsų parodos lankytojus pasitinka Renavo ir Alantos dvaruose, o vakar Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus atidarė dar vieną naują parodą „VILNIAUS MUZIKINIO IR TEATRINIO GYVENIMO ATSPINDŽIAI IŠ LIETUVOS TEATRO, MUZIKOS IR KINO MUZIEJAUS RINKINIŲ. XIX a. II pusė“ Jašiūnų dvaro sodyboje.

2021 m. Jašiūnų dvare panašaus pavadinimo paroda pristatėme Vilniaus kultūrinį pramoginį gyvenimą nuo XIX a. pradžios iki 1863 m. sukilimo (ši paroda kaip tik dabar eksponuojama Alantos dvare), o dabar Jašiūnų dvare, tęsdami XIX a. II pusės  muzikinio ir teatrinio gyvenimo temą Lietuvoje, dėmesį sutelkiame į XIX a. II pusę.

XIX a. Lietuvos istorija – tai okupuoto krašto istorija. Numalšinus 1863 m. sukilimą, uždrausta lietuviška spauda (1864–1904). Todėl iki 1863 m. muziejuje esančios teatro vaidinimų, koncertų bei kitokio pramoginio turinio afišos yra išspausdintos lenkų arba lenkų ir rusų kalbomis, o afišos, kviečiančios į kultūrinius renginius po 1863 m., išspausdintos tik rusų kalba.

XIX a. II pusės Vilniaus muzikinis ir teatrinis gyvenimas nepasižymėjo tolygumu, ypač komplikuotas jis buvo 7-tą ir 8-tą dešimtmečiais. Tai lėmė darniam kultūrinių renginių vyksmui nepalankios Lietuvos visuomeninio ir politinio gyvenimo aplinkybės, kurios klostėsi dėl carinės valdžios represinių veiksmų, sekusių po 1863–1864 m. sukilimo numalšinimo. Priverstinė Vilniaus miesto teatro sceninės kalbos kaita iš lenkų į rusų lėmė krinkantį trupės darbą ir kurį laiką akivaizdžiai suprastėjusį repertuarą, apsprendė ypač muzikinių sceninių žanrų kūrinių (operos) stygių jame. Padėtis palaipsniui gerėjo nuolatiniam darbui į Vilniaus teatrą ar gastrolėms  atvykstant talentingiems rusų aktoriams, dainininkams iš kitų miestų ir Rusijos Imperatoriškųjų teatrų.

Mažiau destrukcijos patyrė koncertinis gyvenimas, kuris, kaip ir anksčiau, buvo intensyvus. Vilniečiai ir žinomi užsienio atlikėjai suteikė progų klausytojams išgirsti įvairų Vakarų Europos repertuarą. Didelio susidomėjimo sulaukdavę pramoginiai renginiai mieste, be „magiškojo pasaulio stebuklų“, siūlė pažinti ir naujausius epochinius technikos atradimus.

XIX a. pabaigoje muzikinis ir teatrinis gyvenimas jau buvo kupinas įvykių, palikusių reikšmingą pėdsaką Vilniaus ir Lietuvos kultūros istorijoje.

Paroda veiks iki spalio 9 d. Jašiūnų dvaro sodybos rūmuose, J. Sniadeckio g. 2, Jašiūnai, Šalčininkų raj.

Parodos rengėjas: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus

Parodos partneriai: Šalčininkų kultūros centras, Aleksandro Vasiljevo fondas

Parodos rėmėjas: Lietuvos kultūros taryba