Apie mus

Pradžia / Apie mus

Misija

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus misija – atskleisti muziejuje kaupiamų vertybių unikalumą, dalytis su visuomene muziejininkų ir tyrėjų žiniomis, patirtimi ir atradimais, dėti visas pastangas, kad kiekvienas mūsų šalies žmogus, neišskiriant amžiaus, tautybės, išsimokslinimo ir gebėjimų, suprastų kultūros paveldo išsaugojimo svarbą, dalyvautų diskusijose dėl kultūros lauko idėjų, reiškinių ir problemų, išsakytų aktyvią poziciją priimat kultūros puoselėjimo sprendimus.

Vizija

Kūrybiškas, atviras, tolerantiškas muziejus – savo srities lyderis.

 

Šūkis

Muziejus sukurtas Tau

 

Istorija

Teatro muziejaus sukūrimo idėja brendo nuo 1920 m., kai Lietuvių meno kūrėjų draugija savo steigiamajame biuletenyje nurodė, kad būtina ne tik sukurti nacionalinį profesionalųjį teatrą, bet ir kaupti jo istorijos dokumentus.
1926 m. Vincas Krėvė-Mickevičius ir Balys Sruoga Kauno universiteto Humanitarinių mokslų fakultete įkūrė Teatro seminaro muziejų. Pirmąja muziejaus kolekcija tapo Peterburgo lietuvių teatro veikėjo Antano Jasūdžio (1878-1963) surinkta medžiaga. 1936 m. Teatro muziejus iš universiteto buvo perkeltas į Valstybės teatrą ir čia veikė visuomeniniais pagrindais. Karo ir pokario metų suirutė muziejaus veiklą sutrikdė, daug eksponatų tais metais žuvo.
Muziejus atkurtas 1957 m. Atkuriamojo darbo ėmėsi įkurta Lietuvos teatro draugija.
Nusprendus įkurti Teatro ir muzikos muziejų, iki to laiko surinkta medžiaga buvo perduota Lietuvos dailės muziejui.
1964-1992 m. muziejus buvo Lietuvos dailės muziejaus padalinys.
1965 m. atidaryta pirmoji muziejaus paroda.Iki 1992 m. muziejus vadinosi Teatro ir muzikos muziejumi.

Nuo 1992 m. – Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus (vadovas – muzikologas Jonas Bruveris, nuo 1997 m. – teatrologas Aleksandras Guobys, nuo 2002 m. Regina Lopienė, nuo 2019 m. Nideta Jarockienė).
Pirmosios muziejaus patalpos, kurios tuo metu priklausė Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijai, buvo XVIII a. II-oje pusėje statytame name, vadinamuosiuose Umiastovskių rūmuose (Trakų g. 2).
1996 m. buvo nutarta pritaikyti muziejui buvusius Mažuosius Radvilų rūmus (Vilniaus g. 41) – pastatą, kuriame 1795-1810 m. veikė viešasis Vilniaus miesto teatras.