Kontaktai

Pradžia / Kontaktai

Administracija

Direktorė Nideta Jarockienė

Tel. 8 5 260 82 74, mob. tel. 8 670 76 308; el. paštas nideta.jarockiene@ltmkm.lt

Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai dr. Auksė Kapočiūtė-Vaitkuvienė

Tel. 8 5 261 95 85 el. paštas aukse.kapociute@ltmkm.lt

Direktoriaus pavaduotoja-vyr. fondų saugotoja Rima Grašienė

Tel. 8 5 261 95 85 el. paštas rimagrasiene@gmail.com

Vyr. buhalterė Audronė Vaikšnoraitė

Tel.  8 5 261 92 37 el. paštas buhalterija@ltmkm.lt

Referentė Inga Purvinskienė

Tel. 85 262 24 06 el. paštas info@ltmkm.lt

Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyrius

L. e. p. vedėja Aida Juodienė

Tel.  8 5 261 41 97 el. paštas aida.juodiene@gmail.com

Teatro ir kino skyrius, vedėja Vilma Janeliauskienė

Tel.  8 5 261 41 97 el. paštas vilma.janeliauskiene@gmail.com

Kino skyriaus muziejininkė Sonata Žalneravičiūtė

Mob. tel. 8 614 74 813 el. paštas lietuvoskinoteatrai@gmail.com

Dailės ir muzikos skyrius, vedėja Aušra Endriukaitienė

Tel.  8 5 260 87 09 el. paštas  daile.ltmkm@gmail.com

Komunikacijos ir lankytojų aptarnavimo skyrius, vedėja Vykintė Stundytė-Pier

Tel. 85 262 24 06,  mob. tel. +370 687 64541 el. paštas vadyba@ltmkm.lt

Ekskursijų ir edukacinių programų užrašymas:

Tel. 8 5 231 27 24; 8 616 711 33

Ūkio skyrius, vedėjas Audrius Janulevičius

Tel. 85 262 24 06, mob. tel. +370 686 69 241 el. paštas audrius.janulevicius@ltmkm.lt

Apsaugos darbuotojas

85 212 18 81