Virtuali paroda, skirta smuikininko, pedagogo Aleksandro Livonto ir pianistės, pedagogės Olgos Šteinberg 100-ioms gimimo metinėms

Virtuali paroda, skirta smuikininko, pedagogo Aleksandro Livonto ir pianistės, pedagogės Olgos Šteinberg 100-ioms gimimo metinėms

Mąstydami apie ateitį, vis labiau atsisukame į praeitį. Tiesiame tiltus tarp nugyvento laiko. Bandome suvokti Išėjusiųjų išminties reikšmingumą, jų paliktą spinduliuoti dvasią. Kalbėdami apie atlikėjus, atstovavusius laiko meną, greitai gęstantį, bet kaip kometa, paliekantį spindinčią žymę juos girdėjusių atmintyje, negausių įrašų kolekcijoje, istoriniame vaizdo archyve.
Aleksandras Livontas ir Olga Šteinberg sugriautame pokaryje pirmieji bekompromisiškai varganose kultūros namų salytėse Lietuvos klausytojams rodė aukščiausią meistriškumą atlikdami kompozitorių klasikų kūrinius.
Abu buvo tie, kurie skatino lietuvių kompozitorius kurti ir išvedė jų kūrybą į didesnę kultūros erdvę – Maskvoje pristatė ne vieną naują kūrinį, pirmą kartą grojo užsienyje – netolimoje Lenkijoje.
Kaip pedagogai paliko suformuotas smuiko ir fortepijono mokyklas, kurių principai, tęsiant mokytojų tradicijas, gyvi ir šiandien. Ir scenoje, ir klasėse abu atlikėjai ugdė klausančių ir besimokančių širdyse muzikos pasaulio žavesį. Savo interpretacijomis ir pedagoginėmis nuostatomis skatino kritiškai analizuoti kultūros reiškinius, mokė savarankiškumo, padorumo, darbštumo, užsispyrimo siekiant tikslo.
Pasakojimas apie menininką visada yra epochos ženklas.