Nukopijuota
Spektaklis „Dėdė Vania“
Tekstas - Remigijus Vilkaitis, nuotraukos iš muziejaus rinkinių
Antonas Čechovas
DĖDĖ VANIA. 1986
Režisierius Eimuntas Nekrošius
Dailininkė Nadežda Gultiajeva
Kompozitorius Faustas Latėnas
Lietuvos valstybinis jaunimo teatras

Praslinkus beveik šimtui metų nuo pjesės sukūrimo, laužomi ,,Čechovo teatro“ kanonai: rafinuotas veikėjų jautrumas, tingi melancholija, neutralūs ,,inteligentiški“ pamąstymai. Antono Čechovo ,,vaizdeliai iš kaimo gyvenimo“ Nekrošiaus spektaklyje vyksta pasaulinių sukrėtimų išvakarėse, periodiškai išsipildančių apokaliptinių nuojautų nerimo terpėje. Vos po dviejų dešimtmečių dėdės Vanios pasaulį nušluos ,,proletarinė revoliucija“: Voinickiai ir Veršininai taps nešikais, šveicoriais ar taksistais Paryžiuje, o Arkadinos ir Jelenos Andrejevnos – skalbėjomis, padavėjomis, prostitutėmis Stambulo viešnamiuose. Tarnų trijulė (pjesėje – vienas) NKVD ,,troikose“ lems savo ponams gyvenimą ar mirtį. Čechovo herojai jau visiškai šalia Fiodoro Dostojevskio romane ,,Kipšai“ išpranašautos katastrofos. Veikėjai be skrupulų skverbiasi į artimo jausmus ir dvasią, ieškodami poros savo velniui, vėl ir vėl išvysdami kasdienybės veidrodyje deformuotą, iškreiptą, suluošintą save. Režisierius tęsia ,,žydišką temą“, jau panaudotą ,,Ivanovo“ pastatyme Kauno dramos teatre. Spektaklis ,,Dėdė Vania“ pradedamas kantoriaus rauda žuvusiems Varšuvos žydų geto sukilėliams. Tai aliuzija į nesibaigiantį žmogaus nesaugumo kančios tęstinumą ir nuoroda į jau įvykusias dvidešimtojo amžiaus katastrofas. Daktaro Astrovo monologai apie ekologiją, nevaldomą godulį ir beribį vartojimą – per daug inteligentiški, kad apsakytų nūdienos Žemės ekosistemos prievartavimą. Sulaukęs pelnytos šlovės visur, kur tik buvo rodomas, ,,akademinių“ Maskvos kritikų sutiktas kontraversiškai – priekaištaujant, kad ,,Čechovas to neparašė“.

Spektaklis suvaidintas 261 kartą.

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje vyko keturių parodų ciklas ,,Kvadratas“,  skirtas režisieriui Eimuntui Nekrošiui. Teatras ,,Meno fortas“ pristatė net tris parodas. Tai teatro fotografo Dmitrijaus Matvejevo fotografijų paroda ,,Nekrošiaus teatras: abipus uždangos“, Eimunto Nekrošiaus spektaklių iš viso pasaulio plakatai ir paroda ,,Eimunto Nekrošiaus meno fortas“. Muziejus surengė ketvirtąją parodą ,,Ateičiai iš praeities“, kuri skirta ankstyvajam Eimunto Nekrošiaus kūrybos laikotarpiui. Ypatingas dėmesys skiriamas Valstybiniame Jaunimo teatre sukurtiems spektakliams.