Nukopijuota
Korupcijos prevencija

Asmuo, ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje už korupcijos prevenciją ir korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo yra:

Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriaus vedėja

Aida Juodienė
Tel. 852614197
el. p. aida.juodiene@ltmkm.lt

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus pareigybių sąrašas, dėl kurių Specialiųjų tyrimų tarnybai turi būti teikiamas prašymas pateikti informaciją

Remiantis Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus direktoriaus 2022 m. kovo 31 d. patvirtintu įsakymu Nr. A1-13A skelbiame Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus pareigybių sąrašą, dėl kurių Specialiųjų tyrimų tarnybai turi būti teikiamas prašymas pateikti informaciją:
1. Direktorius;
2. Direktoriaus pavaduotojas-vyr. fondų saugotojas;
3. Direktoriaus pavaduotojas kultūrinei veiklai.

Pranešėjų apsauga

Praneškite jeigu susidūrėte su galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administraciniu nusižengimu, tarnybiniu nusižengimu ar darbo pareigų pažeidimu, taip pat šiurkščiu privalomų profesinės etikos normų pažeidimu ar kitu, grėsmę viešajam interesui keliančiu arba jį pažeidžiančiu, teisės pažeidimu, apie kuriuos sužinojote iš savo turimų ar turėtų darbo santykių arba sutartinių santykių su muziejumi.

Informaciją apie pažeidimus gali palikti esami ir buvę muziejaus darbuotojai ar asmenys turėję sutartinių santykių su muziejumi.

Apie pažeidimą galite pranešti:

Užpildę Pranešimo apie pažeidimą formą ir ją atsiuntę elektroninių paštu skaidrumas@ltmkm.lt

Pranešimo apie pažeidimą forma

Susiję dokumentai:

Dėl LTMKM viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklių pakeitimo_2022-08-09_Nr. A1-24D

LTMKM Dovanų gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo vertinimo registravimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

LTMKM Informacijos vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu teikimo ir tvarkymo tvarkos aprašas

LTMKM Pranešimo apie pažeidimą forma