Nukopijuota
Korupcijos prevencija

Asmuo, ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje už korupcijos prevenciją ir korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo yra:

L. e. p. Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriaus vedėja, rinkinių saugotoja

Aida Juodienė
Tel. 852614197
el. p. aida.juodiene@ltmkm.lt

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus pareigybių sąrašas, dėl kurių Specialiųjų tyrimų tarnybai turi būti teikiamas prašymas pateikti informaciją

Remiantis Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus direktoriaus 2022 m. kovo 31 d. patvirtintu įsakymu Nr. A1-13A skelbiame Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus pareigybių sąrašą, dėl kurių Specialiųjų tyrimų tarnybai turi būti teikiamas prašymas pateikti informaciją:
1. Direktorius;
2. Direktoriaus pavaduotojas-vyr. fondų saugotojas;
3. Direktoriaus pavaduotojas kultūrinei veiklai.

Eiti prie įrankių juostos