Nukopijuota
Pranešėjų apsauga

Praneškite jeigu susidūrėte su galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administraciniu nusižengimu, tarnybiniu nusižengimu ar darbo pareigų pažeidimu, taip pat šiurkščiu privalomų profesinės etikos normų pažeidimu ar kitu, grėsmę viešajam interesui keliančiu arba jį pažeidžiančiu, teisės pažeidimu, apie kuriuos sužinojote iš savo turimų ar turėtų darbo santykių arba sutartinių santykių su muziejumi.

Informaciją apie pažeidimus gali palikti esami ir buvę muziejaus darbuotojai ar asmenys turėję sutartinių santykių su muziejumi.

Apie pažeidimą galite pranešti:

Užpildę Pranešimo apie pažeidimą formą ir ją atsiuntę elektroninių paštu skaidrumas@ltmkm.lt

Pranešimo apie pažeidimą forma