Nukopijuota
Muziejaus dokumentai

2024

LTMKM edukacinių užsiėmimų lankymo taisyklės

LTMKM 2024 metų veiklos planas

LTMKM darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programos įgyvendinimo ataskaita_2023

LTMKM 2023 m. veiklos plano vykdymo ataskaita

2023

LTMKM organizacinė struktūra

Teikiamų mokamų paslaugų kainoraštis_nuo 2023-10-09

LTMKM nuostatai_2023-03-30

LTMKM_2023 m. Veiklos planas

LTMKM veiklos plano vykdymo ataskaita_2022

Kvalifikacijos tobulinimo Ataskaita_2022

LTMKM lankytojų aptarnavimo standartas 2023 01-02

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės_2023-01-01

2022

LTMK muziejaus etikos kodeksas_2022

LTMKM veiklos rizikos veiksnių sąrašas_2022

Nuotolinio darbo Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje tvarkos aprašas 2022

LTMKM Dovanų gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo vertinimo registravimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

LTMKM Informacijos vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu teikimo ir tvarkymo tvarkos aprašas

LTMKM Pranešimo apie pažeidimą forma

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl LTMKM tarybos sudarymo 2022 05 04 NR ĮV 456

LTMKM 2022 METU VEIKLOS PLANAS

LTMKM 2021 METU VEIKLOS ATASKAITA

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus vidaus darbo taisyklės

Muziejaus vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašas

 

2021

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programa 2021-2024

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus edukacinės veiklos tikslų ir uždavinių planas

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus edukacinės veiklos strategija

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkinių vadybos gairės 2020-2023 metai

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkinių strateginių krypčių priemonių planas 2020-2023

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus 2021 metų veiklos planas

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus veiklos ataskaita už 2020 metus

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus organizacinė struktūra

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas

2020

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTUROS MINISTRO ISAKYMAS DEL LTMKM TARYBOS SUDARYMO 2020 01 10 NR IV 13

LTMKM veiklos ataskaita 2019 m.

2019

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus Nuostatai 2019

2018

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus Darbo tarybos reglamentas