Nukopijuota
Spektaklis „Kvadratas“
Tekstas - Remigijus Vilkaitis, nuotraukos iš muziejaus rinkinių
KVADRATAS. 1980
Vieno veiksmo variacija V. Jelisejevos dokumentinės apysakos „O buvo taip...“ motyvais.
Literatūrinė redakcija Sauliaus Šaltenio.
Režisierius Eimuntas Nekrošius.
Scenografas Adomas Jacovskis. 
Lietuvos valstybinis jaunimo teatras 

Tai pirmasis Eimunto Nekrošiaus spektaklis, prasiveržęs pro ,,geležinę uždangą“, pelnęs tarptautinius apdovanojimus, išgarsinęs Jaunimo teatrą užsienyje. Draudžiamas ir neuždraustas – leistas vaidinti tik Jaunimo teatre ir tik Vilniuje. Laikas padarė savo korekcijas. Keturiuose žemynuose suvaidinta 315 spektaklių.

Siena – ta ,,geležinė uždanga“ – tikrovėje visai nebuvo geležinė. Tiesiog, sakykim, Berlyne, Vokietijoje, stovėjo jauni vyrai ir šaudė einančiuosius į Vokietiją, esančią ,,už sienos“. Ir Sovietų Sąjunga juk nebuvo ,,tarptautinė“ – ji buvo ,,internacionalinė“ – visiškai nebetoli ,,kosmopolitinės”! Spektaklis kurtas režisieriui kategoriškai atsisakius sentimentalaus Valentinos Jelisejevos ,,laiškų apysakos“ teksto ir koncepcijos. Teko pradėti ,,nuo nulio“, paliekant tik apysakos personažus. Repeticijos prasidėdavo rašytojo Sauliaus Šaltenio skaitymais. Autorius pristatydavo savo nakties darbą – literatūriškai sutvarkytus praėjusios repeticijos improvizacijų tekstus.

Apskritai ,,Kvadratas“ pasakojo apie sienas. Tarp žmonių, valstybių, tarp „galima“ ir „negalima“, tarp valstybės ir jos piliečio. Tačiau svarbesnė pasirodė šalutinė, ,,tylioji“, tema apie dėmesį – būtiną kiekvienam žmogui kaip gėlei, apie drąsą patikėti kitu žmogumi, apie neišmatuojamas laisvės ir gerumo erdves, netikėtai atsiveriančias už geležinių, betoninių ar kitokių sienų ir net kalėjimo kameroje, už geležinių durų. Kodėl ,,Kvadratas“? Na, juk norint ką nors uždaryti, aptverti, įkalinti – iš pradžių reikalingi keturi stulpai? Jie ir stovėjo Jaunimo teatro scenoje su prožektoriais ir garsiakalbiais – visai kaip GULAG’o lageriuose. Ir sargybos bokštas stovėjo – beveik tikras, tiktai be stogo. Ne visi recenzentai suprato. Vienas straipsnis taip ir vadinosi ,,Kodėl ,,Kvadratas” be stogo?“

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje vyko keturių parodų ciklas ,,Kvadratas“,  skirtas režisieriui Eimuntui Nekrošiui. Teatras ,,Meno fortas“ pristatė net tris parodas. Tai teatro fotografo Dmitrijaus Matvejevo fotografijų paroda ,,Nekrošiaus teatras: abipus uždangos“, Eimunto Nekrošiaus spektaklių iš viso pasaulio plakatai ir paroda ,,Eimunto Nekrošiaus meno fortas“. Muziejus surengė ketvirtąją parodą ,,Ateičiai iš praeities“, kuri skirta ankstyvajam Eimunto Nekrošiaus kūrybos laikotarpiui. Ypatingas dėmesys skiriamas Valstybiniame Jaunimo teatre sukurtiems spektakliams.