Nukopijuota
Dainų šventės

   Dainų šventės Lietuvoje yra unikalus, visą tautą apjungiantis kultūrinis renginys. 2003 m. lapkričio 7 d. Estijos, Latvijos ir Lietuvos Dainų švenčių tradiciją UNESCO paskelbė žmonijos žodinio ir nematerialaus kultūros paveldo šedevru. 

   Mūsų šalyje pirmoji Respublikinė dainų šventė įvyko 1924 m. rugpjūčio mėn. 23-25 d. Kaune ir yra beveik nepertraukiamai rengiama iki šių dienų. Dainų šventėje, tuomet pavadintoje Dainų diena, susibūrė 77 chorai, 3000 šventės dalyvių. Vyriausieji šventės dirigentai buvo kompozitoriai Juozas Naujalis, Stasys Šimkus ir Julius Štarka. Kone dvigubai daugiau – apie 6000 dalyvių subūrė antrojoje Dainų šventėje, kuri įvyko Kaune 1928 m. liepos 1-2 d. Ji buvo skirta Lietuvos Nepriklausomybės 10-mečiui. Trečioji tarpukario laikotarpiu surengta Lietuvos Dainų šventė įvyko Kaune,  1930 m. birželio 20 d. Ji buvo skirta Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukakčiai paminėti. Šventėje dirigavo vyriausieji dirigentai Juozas Naujalis, Nikodemas Martinonis, Juozas Gruodis.

   Dainų švenčių tradicija nenutrūko net sovietmečiu. Nors švenčių turinys turėjo atitikti socialistinio realizmo doktriną, tautinė dvasia net ir tokiomis sąlygomis reiškėsi per lietuvių kalbos puoselėjimą, tautinių muzikos instrumentų, nors ir stipriai modifikuotų, skambėjimą. Nuo 1950 m. dainų ir šokių šventės renginiai buvo organizuojami periodiškai kas penkeri metai.

    Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 1990 m. XIII Lietuvos dainų šventė pavadinta Tautine. Nuo 1990 m. renginys organizuojamas kas ketveri metai liepos mėnesio pradžioje. Pasaulio lietuvių dainų šventės struktūra šiuo metu yra nusistovėjusi: Folkloro diena, kurios metu atidaroma liaudies meno paroda, Ansamblių vakaras, Šokių diena. Paskutinę dieną būna Dainų dienos renginys, kuris yra tapęs šventės akcentu. Jis tradiciškai vyksta Vingio parko estradoje. Į Dainų šventės renginių struktūrą įtraukiamas ir Valstybės dienos minėjimas liepos 6-ąją dieną.

   Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje yra sukauptas turtingas dainų švenčių rinkinys, kuris atspindi kone visą amžių vykusių Dainų švenčių istoriją. Sukaupta archyvinė medžiaga  – nuotraukos, programos, leidiniai, repertuarai, taip pat naudota atributika, eskizai, apdovanojimai. Nors rinkinys jau dabar yra išsamus, jis vis dar papildomas nauja medžiaga. 2017 m. iš Lietuvos dainų švenčių ilgametės vyriausiosios baletmeisterės Marijos Vaitulevičiūtės perimtas kūrybinis palikimas papildė Dainų šventės rinkinį naujomis nuotraukomis, programomis, choreografiniais šokių brėžiniais. Muziejuje saugoma medžiaga naudojamasi moksliniais tikslais, skelbiama leidiniuose.