Nukopijuota
Scenos aristokratai ir maištininkai. Lietuvos teatro dailė 1920-1940 m.
  • Nuo 2022-05-24
  • Iki 2022-10-16
  • Molėtų krašto muziejus

1918 metais Vilniuje paskelbus Lietuvos nepriklausomybę visa šalis gyveno įtemptą valstybės  kūrimosi laikotarpį – formavosi socialinė, ekonominė, dvasinė sankloda, kūrėsi įvairios valstybinės, visuomeninės organizacijos ir kultūros institucijos. 1920 m. Kaune Lietuvių meno kūrėjų draugijos pastangomis buvo įkurtos Dramos ir Operos vaidyklos, vėliau išaugusios į pirmąjį Lietuvoje profesionalų Valstybės teatrą. Šiame teatre sparčiai būrėsi marga, daugiatautė menininkų bendrija, vienijama Lietuvos kultūrinio gyvenimo aktyvumo ir profesionalumo siekio.

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus pristato parodą, skirtą 1920–1940 m. teatro dailininkų kūrybai, neabejotinai turėjusią įtakos mūsų atsikuriančios šalies kultūriniam gyvenimui. Ekspozicijoje norima atkreipti dėmesį į Lietuvos tarpukario dailininkų vaidmenį kuriant pirmąjį profesionalų Lietuvos teatrą, platų menininkų ir jų kūrybos spektrą, scenografijos, kaip lygiaverčio spektaklio komponento įsitvirtinimą teatro scenoje.

Parodoje  eksponuojama daugiau nei šimtas originalių dailininkų Vlado ir Barboros Didžiokų, Mstislavo Dobužinskio Vladimiro ir Olgos Dubeneckių, Adomo Galdiko, Natalijos Gončarovos, Antano Gudaičio, Petro Kalpoko, Konstantino Korovino, Telesforo Kulakausko, Georgo Lapšino, Juozapo Levinsono-Benari, Ludolfo Liberto, Liudo Truikio, Stasio Ušinsko, Adomo Varno darbų, Valstybės teatro spektaklių afišų, programėlių ir nuotraukų kopijos iš Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkinių

Siekiant atskleisti tarpukario teatre vyravusias scenografijos tendencijas, paroda padalinta į penkias dalis: Pirmieji scenografijos kūrėjai, Tautinės tapatybės paieškos tarpukario teatro dailėje, Vakarų Europos šalių įtaka Lietuvos scenografijai, Mstislavo Dobužinskio darbai Valstybės teatre, Užsienio dailininkai Valstybės teatro scenoje.