Nukopijuota
Dainininkės Onos Zabielaitės-Karvelienės kolekcija

Ona Zabielaitė gimė 1899 m. Rygoje, Jono ir Elžbietos Zabielų šeimoje. Kartu su seserimis Julija ir Elžbieta baigė Rygos Jaščembskos mergaičių gimnaziją, mokėjo lenkų, latvių, rusų, vokiečių, prancūzų kalbas. Pirmojo pasaulinio karo metais šeima buvo išblaškyta, Ona su seserimis pasitraukė į Rusiją, vėliau, tik su Julija – į Ukrainą. Sesuo Elžbieta dingo revoliucijos suirutėje.

1919 m. grįžusi į Anykščius, kur jau buvo įsikūrę jos tėvai ir sesuo Julija, Ona Zabielaitė dirbo mokytoja Užpalių mokykloje. 1923 m. įstojo į Romos Šv. Cecilijos (it. Santa Cecilia) konservatoriją, kurioje tęsė Sankt Peterburge pradėtas dainavimo studijas. 1925 m. ištekėjo už Jono Karvelio. 1928 m. baigė konservatoriją. Jos puikius pasiekimus liudija ne tik parsivežtas diplomas, bet ir tolimesnė karjera: Ona Zabielaitė-Karvelienė dainavo Kremonos, Čivitavekijos, Adriano, Atėnų teatruose, Vienoje pelnė diplomą. Vasaromis grįždavo į Anykščius, keliaudavo į kitas šalis. Pabuvojo Prancūzijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, Graikijoje. Šių kelionių liudytojai – parsivežti atvirukai, atvirlaiškiai, draugų laiškai, įvairios paskirties daiktai, baldai, nuotraukos, meno kūriniai.

Kolekcijoje yra neryškių, mėgėjiškų nuotraukų, kuriose užfiksuoti gamtos vaizdai, architektūros paminklai, artimieji ir draugai laisvalaikio metu. Galima daryti prielaidą, jog Ona turėjo fotoaparatą. Ypač gausu tokių fotografijų datuotų 1925–1935 metais, kuomet ji daug keliavo po Romos apylinkes, Neapolį, kitas vaizdingas Italijos vietas arba į Anykščius kvietė viešėti draugus.

Deja, 1939 metų neramumai grąžino dainininkę namo, o prasidėjęs karas sustabdė jos sceninę karjerą. Nuo 1940-ųjų iki pat mirties 1955 metais O. Karvelienė dėstė dainavimą Vilniaus konservatorijoje ir J. Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje.

Iš laiškų, kelionių metu pirktų atvirukų matyti, jog dainininkė Ona Zabielaitė-Karvelienė labai žavėjosi gamta. Kelionių įspūdžiai kėlė daug emocijų, ji rašė laiškus artimiesiems, juose vaizdingai perteikdama aplankytų šalių grožį.

Iš viso Onos Zabielaitės-Karvelienės rinkinyje – 1306 eksponatai. Juos 1990 m. muziejui perdavė Juzefa Gailiūtė, kuriai po Jono Karvelio (1877–1980) mirties buvo patikėtas visas kelionių metu įgytas ir Lietuvoje sukauptas Karvelių turtas – tai, ką šeima išsaugojo per visus šviesos ir negandų metus.

 

Naudoti šaltiniai:

https://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=444

R. Vanagas. “Malūnininkas ir mėnuo”. Vilnius, 2005

Jono Karvelio atsiminimai. Pateikė Juzefa Gailiūtė. LTMKM, O. Karvelienės rinkinys